Beveiligd
Beveiligde omgeving Nog vragen? 0800 - 022 99 99

Een Bijzondere Trekking Voor alle spelers van toen

Bij de Staatsloterij maken we graag mensen blij. Door mensen te laten dromen en mooie geldprijzen weg te geven. Maar in de periode 2000 tot en met 2007 en de Koninginnedagtrekking 2008 hebben we misleidende teksten gebruikt bij de communicatie over hoge prijzen. Dat spijt ons, had nooit mogen gebeuren en past niet in de 291-jarige historie van de Staatsloterij. De Staatsloterij voelt zich verantwoordelijk voor haar klanten en het vertrouwen dat door het gebruik van de misleidende teksten is geschaad. En loopt daarbij niet voor haar verantwoordelijkheid weg.

Daarom heeft de Staatsloterij ruimhartig excuses gemaakt en vinden wij ook dat een bijzonder gebaar naar alle klanten op zijn plaats is. Daarom is direct na uitspraak in Hoger Beroep allereerst met Loterijverlies in overleg getreden om te komen tot een redelijke en billijke oplossing.

De Staatsloterij heeft helaas moeten vaststellen dat een dergelijke oplossing met Loterijverlies niet te realiseren was. Daarna is de Staatsloterij de onderhandelingen gestart met een tweede claimorganisatie: Stichting Staatsloterijschadeclaim. Deze Stichting zocht naar een redelijke, snelle en uitvoerbare oplossing voor álle spelers van toen. Daarbij heeft de Stichting rekeninggehouden met onder andere de volgende feiten: de Hoge Raad heeft zich niet uitgesproken over de schade die mogelijk door de misleiding is ontstaan. De Staatsloterij heeft ook in die betreffende jaren steeds, meer prijzengeld uitgekeerd dan wettelijk verplicht.

Het herstel van vertrouwen staat centraal. Daarom heeft de Staatsloterij in april 2017 met Stichting Staatsloterijschadeclaim een akkoord bereikt, namelijk een vergoeding voor iedereen die zich voor 15 maart 2017 had aangesloten bij Stichting Staatsloterijschadeclaim en/of Loterijverlies, én een Bijzondere Trekking, waarin álle spelers van toen een nieuwe kans kregen.

Wij hopen op deze manier het geschonden vertrouwen weer te herstellen en u eventueel in de toekomst als speler van de Staatsloterij te mogen verwelkomen.

Voor spelers die we niet hebben kunnen bereiken Een schenking aan goede doelen

Ondanks een intensieve campagne hebben we wellicht niet alle spelers van toen kunnen bereiken. Daarom heeft de Staatsloterij op voorstel van Stichting Staatsloterijschadeclaim een substantiële schenking gedaan van in totaal € 500.000,- aan drie goede doelen: Fonds Gehandicaptensport, Spieren voor Spieren en het Ouderenfonds.

Goede doelen

Juridische procedures Het afsluiten van een periode

De Staatsloterij is het akkoord zorgvuldig en volledig nagekomen. Deelname aan de vergoeding en de Bijzondere Trekking betekende dat u afziet van huidige en nieuwe claims en juridische procedure(s) tegen de Staatsloterij, overige juridische entiteiten en natuurlijke personen, zoals ook uitdrukkelijk is vastgelegd in de algemene voorwaarden voor de vergoeding en het deelnemersreglement voor de Bijzondere Trekking.

Onze verbeteringen sinds 2008 Consumentenbescherming en de toekomst

Sinds begin 2008 vallen alle prijzen op verkochte lotnummers en in 2015 zijn er 6 garanties geïntroduceerd, waar u ons aan mag houden. Als onderdeel van het akkoord met Stichting Staatsloterijschadeclaim zijn afspraken gemaakt over een betere bescherming van het klantbelang. Zo is er een ombudsman/vrouw aangesteld en wordt de klachtenafhandeling verbeterd.

Lees verder