Beveiligd
Beveiligde omgeving Nog vragen? 0800 - 022 99 99

Privacy Beleid Staatsloterij Bijzondere Trekking

Staatsloterij B.V. (Staatsloterij, wij, ons, onze) biedt aan bepaalde personen de mogelijkheid om deel te nemen aan een loterij op 27 mei 2017 (Bijzondere Trekking). Meer informatie over de deelnamevoorwaarden aan de Bijzondere Trekking kunt u vinden in het Deelnemersreglement Bijzondere Trekking.

Om deelnemers te selecteren die aan het Deelnemersreglement voldoen, uw aanmelding te checken aan de hand van het Deelnemersreglement en om u vervolgens te kunnen laten meedoen aan de Bijzondere Trekking, verwerken wij uw persoonsgegevens.

1. Op wie is dit Privacy Beleid van toepassing?

Dit Privacy Beleid is op u van toepassing wanneer u in aanmerking komt voor deelname aan de Bijzondere Trekking en/of wanneer u zich aanmeldt voor de Bijzondere Trekking. Dit Privacy Beleid heeft ten doel om u te informeren over de wijze waarop Staatsloterij uw persoonsgegevens verwerkt in het kader van de Bijzondere Trekking, voor welke doeleinden dit gebeurt en hoe je je rechten kunt uitoefenen.

2. Wie is de verantwoordelijke ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens?

Staatsloterij (gevestigd te Laan van Hoornwijck 55 2289 DG Rijswijk, KvK-inschrijfnummer: 27139788, BTW-nummer: 800559265B01) is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Staatsloterij is de vergunninghouder en aanbieder van de Bijzondere Trekking. Wij hebben de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de Bijzondere Trekking gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens onder meldingsnummer 1655272.

3. Welke persoonsgegevens verwerken wij van je?

Dit Privacy Beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij van u verwerken in het kader van de Bijzondere Trekking. Hieronder beschrijven wij welke persoonsgegevens wij verwerken.

 1. Persoonsgegevens uit de deelnemeradministratie van Staatsloterij. Indien u meespeelt of heeft meegespeeld met de Staatsloterij, zijn uw persoonsgegevens opgenomen in onze deelnemersadministratie. Het gaat hierbij onder andere om uw naam, adres, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, woonplaats, geboortedatum, spelersnummer/klantnummer, informatie over de spellen waaraan u heeft deelgenomen, gewonnen prijzen, bankrekeningnummer en betaalgedrag. Wanneer u nu nog deelneemt aan de Staatsloterij of recentelijk nog heeft deelgenomen, kunnen in onze deelnemersadministratie tevens zijn opgenomen: een IP-adres, tijdstip en duur van internetsessies, saldo van het speeltegoed, gebruikersnaam en wachtwoord en informatie over bestellingen en persoonlijke voorkeuren die u heeft opgegeven.

  Wanneer u naast deelname aan de Bijzondere Trekking in aanmerking komt voor een vergoeding van Staatsloterij zoals bedoeld in onze voorwaarden 'Akkoord: Algemene voorwaarden voor de Vergoeding' (het Akkoord) kunnen wij persoonsgegevens van u verwerken die wij hebben verkregen van relevante claimorganisaties en/of andere stichtingen die de belangen van deelnemers van Staatsloterij behartigen en die wij hebben opgenomen in onze administratie. Voor meer informatie over deze gegevensverwerking verwijzen wij naar het Privacy Beleid - Staatsloterij - het Akkoord. Deze persoonsgegevens kunnen wij ook verwerken voor de doeleinden genoemd in dit Privacy Beleid Bijzondere Trekking.
 2. Persoonsgegevens die u opgeeft bij het aanmelden voor de Bijzondere Trekking. Wanneer u zich opgeeft voor deelname aan de Bijzondere Trekking, vragen wij u de in verband met uw deelname de volgende gegevens te verstrekken: initialen, voornaam, achternaam, adres, woonplaats, leeftijd, geboortedatum, geslacht, bankrekening (IBAN) en de wijze van meespelen in de periode 2000-2007 en de Koninginnedagtrekking van 2008(via een abonnement of met losse loten die online of in de winkel zijn gekocht). Daarnaast vragen wij u om uw e-mail adres en uw telefoonnummer en indien beschikbaar uw klantnummer bij (de rechtsvoorganger van) Staatsloterij. Tenslotte kunt u aangeven of u uw prijs zou willen schenken aan een goed doel en zo ja, welk goede doel dit is. Wij kunnen u op grond van de door u verstrekte gegevens vragen om additionele informatie en documenten te verstrekken om aan te tonen dat u voldoet aan het Deelnemersreglement, bijvoorbeeld een bewijs van inschrijving. Wij verwerken deze informatie in onze administratie. Voor zover informatie telefonisch wordt verstrekt, verwerken wij voicelogs. Voor zover u informatie via onze website verstrekt kunnen wij gegevens van uw internet sessie verwerken, zoals uw IP adres, tijdstip en duur van de sessie.
 3. Persoonsgegevens die u geeft bij het stellen van een vraag of indienen van een klacht of verzoek. Wanneer u ons een vraag stelt of een klacht bij ons indient, of u zich verzet tegen het ontvangen van onze commerciële berichten, noteren we deze vraag, klacht of verzoek met uw contactgegevens en datum ontvangst. Tevens noteren wij de gegevens die u aan ons in dat kader heeft verstrekt en ons antwoord in onze deelnemersadministratie. Wij kunnen in dit verband ook voicelogs verwerken.

  Klachten die specifiek betrekking hebben op de Bijzondere Trekking kunnen worden voorgelegd aan een Geschillencommissie zie hiervoor ook het Reglement Geschillencommissie. Hierbij worden bovenstaande gegevens plus eventuele andere gegevens die relevant zijn voor het afhandelen van de klacht aan de Geschillencommissie doorgegeven.
 4. Overige persoonsgegevens die wij verwerken in het kader van het uitvoeren van de trekking. Wanneer u in aanmerking komt voor deelname aan de Bijzondere Trekking verstrekken wij één of meer deelnamebewijzen. Hiervan verwerken wij het unieke lotnummer in onze administratie. Als u een prijs heeft gewonnen ter waarde van EUR 10.000 of meer, is de betreffende prijs betaalbaar bij het hoofdkantoor van de Staatsloterij. Op dat moment zullen wij u vragen om een geldig legitimatiebewijs. Wij verwerken in dit verband persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om u de prijs te verstrekken, waaronder een kopie van uw paspoort en uw rekeningnummer. Staatsloterij maakt de winnaars niet publiekelijk bekend.

4. Voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wij kunnen uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

 1. Selecteren van personen uit onze deelnemersadministratie om te checken of deze personen in aanmerking komen voor de Bijzondere Trekking en het op orde brengen en aanvullen van onze administratie met de gegevens van deze personen;
 2. Controleren of u, indien u zich heeft opgeven voor de Bijzondere Trekking op basis van het Deelnemersreglement Bijzondere Trekking hiervoor in aanmerking komt. Deze controle vindt plaats aan de hand van de persoonsgegevens in de deelnemersadministratie van Staatsloterij en de persoonsgegevens die u opgeeft bij registratie voor de Bijzondere Trekking;
 3. Voor het uitvoeren van de deelname aan de Bijzondere Trekking en de administratie hieromtrent, bijvoorbeeld het sturen of registreren van loten of deelnames en het uitkeren van prijzen;
 4. Het behandelen van klachten of informatieverzoeken; 
 5. Het informeren over wijzigingen in de kansspelen waaraan u deelneemt; 
 6. Het toesturen van trekkingsuitslagen of winnaarsinformatie en andere relevante mededelingen ten aanzien van de Bijzondere Trekking waaraan u deelneemt;
 7. Commerciële doeleinden, zoals het doen van aanbiedingen of u op de hoogte houden van nieuws van de Staatsloterij en/of de Nederlandse Loterij Organisatie B.V., waar Staatsloterij onderdeel van uitmaakt;
 8. Voor het verbeteren van onze dienstverlening, waaronder onze informatievoorziening en onze website(s);
 9. Voor het uitvoeren van uw deelname aan andere spellen van de Staatsloterij en de administratie hieromtrent. Wanneer u een bestaande deelnemer bent van Staatsloterij, kunnen wij de persoonsgegevens die wij van u hebben verkregen verwerken om onze administratie te actualiseren zodat wij door u gevraagde diensten kunnen verlenen. Wij kunnen in dit kader bijvoorbeeld serviceberichten naar uw actuele (e-mail) adres sturen die samenhangen met andere spellen waaraan u deelneemt, zoals informatie over uw loten en deelname aan onze spellen;
 10. Om mogelijk verboden of illegale activiteiten, fraude, en inbreuken op onze beveiliging te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken;
 11. Back-up doeleinden;
 12. Om te voldoen aan toepasselijke wetgeving, in overeenstemming te zijn met juridische uitspraken en bevelen, te beantwoorden aan verzoeken van overheden, het Deelnemersreglement af te dwingen, onze activiteiten te beschermen, onze rechten, privacy, veiligheid en eigendom, en/of die van u of anderen, te beschermen, ons toe te laten beschikbare rechtsmiddelen in te zetten en schade die we (kunnen) lijden te beperken;

In het kader van uw deelname aan de Bijzondere Trekking verwerken wij uw persoonsgegevens uitsluitend voor bovengenoemde doeleinden.

Wanneer u een bestaande deelnemer bent van onze loterijen, kunnen wij uw persoonsgegevens daarnaast verwerken in samenhang met uw deelname aan die loterijen en voor zover dit ons reeds is toegestaan op grond van ons algemene privacy beleid. Dit is te vinden op: www.nederlandseloterij.nl/privacy.

5. Wat is de grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Omdat uitsluitend personen die voldoen aan de voorwaarden voor deelname, zoals vastgelegd in het Deelnemersreglement, mogen meedoen aan de Bijzondere Trekking, hebben wij een gerechtvaardigd belang om uw gegevens te controleren ten opzichte van onze bestaande deelnemersadministratie en deze deelnemersadministratie aan te vullen, een selectie te maken van personen die in aanmerking komen voor de Bijzondere Trekking en controles uit te voeren ten aanzien van de aanmeldingen voor de Bijzondere Trekking. In alle andere gevallen zullen wij uw persoonsgegevens niet zonder de aanwezigheid van een andere grondslag verwerken.

6. Gebruik van cookies

Wij maken gebruik van cookies op onze website. Omdat wij uw privacy willen waarborgen én de gebruiksvriendelijkheid van uw bezoeken aan onze websites willen verbeteren, vinden wij het belangrijk dat u weet hoe en waarom wij cookies gebruiken. Lees meer hier over in het Cookiebeleid.

7. Gebruik van uw gegevens voor commerciële doeleinden

Wij kunnen, conform de wettelijke verplichtingen uit de toepasselijke wetgeving met betrekking tot direct marketing en cookies, uw persoonsgegevens voor commerciële doeleinden gebruiken. Wij kunnen, eventueel in samenwerking met de Nederlandse Loterij Organisatie B.V., u van tijd tot tijd benaderen om (gerichte) aanbiedingen te doen en om u op de hoogte te houden van nieuws en evenementen van de Staatsloterij en/of de Nederlandse Loterij Organisatie B.V. en die voor u interessant kunnen zijn. Wij kunnen u op drie manieren benaderen:

 1. Per e-mail. Wij kunnen u alleen per e-mail benaderen wanneer u daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven (opt-in). U kunt zich eenvoudig afmelden voor deze berichten via de afmeldlink die wij daarin hebben opgenomen of door contact op te nemen met de Klantenservice.
 2. Telefonisch. Wij kunnen u telefonisch benaderen. Voordat wij u telefonisch benaderen controleren wij of u bent opgenomen in het Bel-me-niet-Register. Wij zullen u alleen benaderen wanneer u niet bent opgenomen in het Bel-me-niet-Register. Meer informatie over het Bel-me-niet-Register kunt u vinden op www.bel-me-niet.nl. Wanneer u niet (langer) wilt dat wij u telefonisch benaderen en u niet bent opgenomen in het Bel-me-niet-register, kunt u zich afmelden voor telefonische berichten door contact op te nemen met onze Klantenservice.
 3. Per post. Wanneer wij u per post benaderen zullen wij voorafgaand daaraan controleren of u bent opgenomen in het register van Postfilter (zie www.postfilter.nl). Wanneer u hierin bent opgenomen ontvangt u geen post van ons. Wanneer u niet (langer) wilt dat wij u benaderen via de post en wanneer u niet bent opgenomen in het Postfilter, kunt u zich afmelden voor toekomstige post door contact op te nemen met onze Klantenservice.

8. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. In principe bewaren wij klantgegevens maximaal 2 jaar na het einde van de klantrelatie, tenzij wij in verband met wettelijke verplichtingen uw persoonsgegevens langer moeten bewaren. Wij kunnen de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn ten aanzien van geschillen, juridische procedures, klachten en geschillen bewaren voor zover dit noodzakelijk is ter behartiging van de belangen van Staatsloterij.

9. Wanneer geven wij uw persoonsgegevens door aan derden?

Wij maken bij de uitvoering van onze kansspelen, daaronder begrepen de Bijzondere Trekking, gebruik van derden die werkzaamheden voor ons doen zoals call centers, drukkerijen en IT dienstverleners. Het kan zijn dat deze partijen uw persoonsgegevens namens ons en in onze opdracht verwerken. Zij doen dit in de hoedanigheid van bewerker voor ons en wij zorgen ervoor dat deze derden de persoonsgegevens uitsluitend volgens onze instructies verwerken en in overeenstemming met dit Privacy Beleid en passende contractuele waarborgen. Daarnaast kunnen wij indien zich een geschil voordoet als beschreven in het Reglement Geschillencommissie uw persoonsgegevens doorgeven aan deze Geschillencommissie.

Wij maken gebruik van een centrale klantendatabase van de Nederlandse Loterij Organisatie B.V.. Wij slaan uw persoonsgegevens op in deze database in overeenstemming met de doeleinden in dit Privacy Beleid. De Nederlandse Loterij Organisatie B.V. gebruikt deze gegevens niet verder voor haar eigen doeleinden en treedt op als bewerker namens Staatsloterij.

Uitsluitend indien wij hiertoe wettelijk zijn verplicht, worden uw persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties, bijvoorbeeld als er in geval van fraude of illegale activiteiten een verzoek van de politie komt.

10. Doorgifte van persoonsgegevens naar andere landen

Uw persoonsgegevens kunnen door onze dienstverleners worden verwerkt in landen buiten de Europese Economische Ruimte. De wetgeving inzake gegevensbescherming en overige relevante wetgeving in dergelijke landen is niet noodzakelijkerwijs gelijk aan de wetgeving in Nederland. Wij hebben echter gepaste (contractuele) maatregelen genomen zodat wij voldoen aan de terzake geldende wettelijke eisen.

11. Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Wij hebben verschillende passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Zo beveiligen wij onze systemen en applicaties volgens de geldende standaarden voor informatiebeveiliging.

12. Verzoeken om inzage, correctie en verwijdering

U kunt op elk moment inzage vragen in de persoonsgegevens die wij over u verzamelen en deze laten corrigeren of verwijderen indien de gegevens niet correct zijn. Voeg bij uw verzoek een kopie van uw legitimatiebewijs zodat we kunnen controleren dat u degene bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren. Geef duidelijk aan welke persoonsgegevens u wilt inzien of corrigeren. 

Indien u uw persoonsgegevens wilt verwijderen uit onze systemen kunt u daartoe een schriftelijk verzoek indienen met een kopie van uw legitimatiebewijs. Indien u een vaste klantrelatie met ons heeft (bijvoorbeeld een bestaande deelnemer of prijswinnaar), dan zullen wij uw persoonsgegevens niet verwijderen voor zover de gegevens nog nodig zijn voor het leveren van onze diensten. Het kan namelijk zijn dat we uw gegevens nog nodig hebben, bijvoorbeeld voor de uitvoering van een lopende deelname, vanwege wettelijke bewaartermijnen of voor prijsuitkering.

Uw verzoek tot inzage, correctie of wijziging kunt u sturen naar:

Staatsloterij Klantenservice
Postbus 818
2700 AV ZOETERMEER

13. Klachtrecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Een ieder van wie persoonsgegevens worden verwerkt, heeft het recht om bij mogelijke schendingen van het toepasselijke recht met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens hierover een klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteit. In dit geval is dit de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie vindt u op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

14. Wijzigingen van dit Privacy Beleid

Dit Privacy Beleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Raadpleeg dit Privacy Beleid regelmatig, zodat u van alle wijzigingen op de hoogte bent. In het Privacy Beleid wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven.

Dit Privacy Beleid is voor het laatst gewijzigd op 10 april 2017.

15. Heeft u en vraag of een klacht?

Heeft u een vraag of een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens of wilt u graag reageren op dit Privacy Beleid? Dan kunt u contact opnemen met onze Klantenservice.