Beveiligd
Beveiligde omgeving Nog vragen? 0800 - 022 99 99

‘Speel bewust’ bij Staatsloterij

Staatsloterij wil haar spelers graag op een verantwoorde manier plezier laten beleven aan de kansspelen die zij aanbiedt. Staatsloterij hecht veel belang aan het op integere wijze omgaan met haar spelers, haar kansspelen en het beschermen van kwetsbare groepen in de maatschappij.

Wat bedoelen jullie precies met ‘verantwoord spelen’?

Voor de meeste mensen is en blijft meedoen aan een kansspel een leuk tijdverdrijf. De kans op winst brengt een zekere spanning met zich mee. Voor sommige mensen krijgt het spelen echter iets dwangmatigs en loopt het ‘wagen van een gokje’ uit de hand.

Het meedoen aan kansspelen wordt een probleem wanneer het negatieve invloed heeft op de omgang met familie en vrienden en wanneer de opleiding en/of het werk er onder lijden. Het kan ook negatieve invloed hebben op de (lichamelijke en geestelijke) gezondheid en er kunnen financiële problemen ontstaan.

Met name de kansspelen waarbij een korte tijd zit tussen de inzet en de uitkomst zijn verslavingsgevoeliger dan kansspelen waarbij de termijn tussen inzetten en de uitslag langer is. De verslavingsrisico’s voor wat betreft de door Staatsloterij aangeboden kansspelen (loterijen) zijn in onderzoeken niet onomstotelijk vastgesteld. Staatsloterij vindt het belangrijk spelers goed in te lichten over mogelijke risico’s bij deelname aan haar kansspelen en ze hierover voorlichting te geven.
Wil je weten of jij een risico loopt met je deelname aan bepaalde kansspelen? Doe dan de test op de website www.speelbewust.nl.

Wat doen jullie hieraan?

In verband met de hierboven benoemde risico’s is de verkoop van kansspelen aan personen jonger dan 18 jaar verboden door de overheid. Jongeren hebben vaak moeite risico’s te zien en deze te weerstaan. Om te voorkomen dat er toch, al dan niet per ongeluk verkocht wordt aan jongeren onder de 18 jaar laat Staatsloterij steekproefsgewijs verkooppunten ter controle bezoeken om te kijken of er geen verkoop aan minderjarigen plaatsvindt.

Daarnaast probeert Staatsloterij, onder andere door instructie van de winkelier, onmatige (buitensporige) verkoop te voorkomen. Bij Staatsloterij geldt de richtlijn dat in één aankoop maximaal € 1750 (een zogenoemde ‘Boulevard’) kan worden gekocht.

Staatsloterij voert derhalve een verantwoord kansspelbeleid, wat is bekrachtigd met het behalen van de certificering ‘European Lotteries Responsible Gaming Standards’. Hieruit blijkt dat de kansspelen die zij aanbiedt voldoen aan de voorwaarden met betrekking tot het Nederlandse kansspelbeleid en de geldende wet- en regelgeving, zoals de Gedrags- en Reclamecode voor Kansspelen.

Ben ik een ‘verantwoorde speler’?

Uiteraard blijft de speler zelf verantwoordelijk voor zijn eigen speelgedrag. Bovengenoemde preventieve maatregelen hebben tot doel te voorkomen dat spelers in de problemen raken.

Wanneer je twijfelt of je een zogenoemde risicospeler bent, kijk dan op de website www.speelbewust.nl. Op deze site is meer informatie te vinden over verantwoorde deelname aan kansspelen. Je kunt er ook een ‘kennistest’ doen om te kijken hoe goed je op de hoogte bent en eventueel hulp of advies vragen bij een hulpverlenende instantie. Een voorbeeld hiervan is HANDS. HANDS is een organisatie die hulp en advies aanbiedt aan eventuele probleemspelers. Dit kan zowel online via www.speelbewust.nl of telefonisch (0800 – 370 15 03).
Voor advies en hulp bij gokverslaving zijn er ook in iedere regio instellingen voor verslavingszorg en er zijn zelfhulpgroepen voor gokkers. In deze groepen steunen gokkers elkaar om te stoppen. Ze zijn verenigd in de AGOG (anonieme gokkers omgeving gokkers) zie www.agog.nl.

Winkansen

De winkansen van de kansspelen van Staatsloterij zijn te vinden op de websites van de desbetreffende spellen.

Anonimiteit van winnaars

De privacy van winnaars wordt gewaarborgd. De gegevens van winnaars worden alleen bekend gemaakt indien Staatsloterij daar van overheidswege toe verplicht is. Verder worden winnaars alleen door Staatsloterij voor publicitaire redenen in beeld gebracht als zij hiervoor schriftelijk toestemming hebben gegeven.