Beveiligd
Beveiligde omgeving Nog vragen? 0800 - 022 99 99

Heeft u nog vragen Over de Bijzondere Trekking

Hieronder vindt u antwoord op de meestgestelde vragen. Is uw vraag niet beantwoord? Neem dan telefonisch contact op via het gratis telefoonnummer 0800 - 022 99 99.

 • 1 Over de Bijzondere Trekking

  Waarom heeft de Staatsloterij een Bijzondere Trekking georganiseerd?

  De Staatsloterij heeft in de jaren 2000 tot en met 2007 en de Koninginnedagtrekking 2008 misleidende teksten gebruikt bij de communicatie over hoge prijzen. Dat is ook in Hoger Beroep vastgesteld. Daarbij is geen formele uitspraak gedaan over mogelijke schade of de hoogte van die schade. Het gebruik van de misleidende teksten spijt ons, had nooit mogen gebeuren en past niet bij een organisatie die al 291 jaar mensen gelukkig maakt door het organiseren van loterijen. De Staatsloterij voelt zich verantwoordelijk voor haar klanten en het vertrouwen dat door het gebruik van de misleidende teksten is geschaad. En loopt daarbij niet voor haar verantwoordelijkheid weg. Vandaar de Bijzondere Trekking voor alle spelers van toen.

  Waarom heeft het zo lang geduurd om dit gebaar te maken in de vorm van een vergoeding en een Bijzondere Trekking?

  Juridische procedures kosten doorgaans veel tijd. In 2015 is er een uitspraak gedaan door de Hoge Raad. Daarna konden betrokken partijen met elkaar in overleg gaan over een structurele oplossing voor iedereen. In het hele proces zijn er veel partijen betrokken, waarvan een zelfs ook in opspraak raakte. Dat heeft de onderhandelingen bemoeilijkt.

  Wanneer vond de Bijzondere Trekking plaats?

  De Bijzondere Trekking heeft plaatsgevonden op 27 mei 2017. De inschrijving is 7 dagen eerder gesloten, om alle inschrijvingen goed te kunnen verwerken en te controleren.

  Wat was het totale bedrag dat met dit gebaar is gemoeid?

  Het is een substantieel bedrag. Het prijzengeld van de Bijzondere Trekking is al € 13,5 miljoen (netto). Dit is zelfs € 18 miljoen bruto, want zoals gebruikelijk betaalt de Staatsloterij de Kansspelbelasting voor haar spelers. Ook wordt er nog een vergoeding betaald aan deelnemers van de verschillende claimstichtingen en wordt er een half miljoen euro overgemaakt aan goede doelen (Nationaal Ouderenfonds, Spieren voor Spieren en Fonds Gehandicaptensport). Tot slot zult u begrijpen dat het organiseren van de Bijzondere Trekking ook kosten met zich meebrengt. Kortom, het gaat al met al over een bedrag van ruim boven de € 30 miljoen.

  Waar was het prijzengeld (€13,5 miljoen) van betaald?

  Het prijzengeld voor deze Bijzondere Trekking betaalt de Staatsloterij uit haar eigen reserves, zijnde haar eigen vermogen. Het prijzengeld van de Bijzondere Trekking, en overigens ook alle andere kosten van het akkoord, wordt dus niet betaald uit prijzengeld van andere (toekomstige) loterijen. En we blijven ook in de toekomst ruim boven de wettelijke norm van 60% uitkeringspercentage: van iedere 100 euro inleg gaat minimaal 60 euro terug naar de winnaars!

  Was dit niet een dure marketingstunt van de Staatsloterij?

  Nee, geenszins. De Staatsloterij heeft in de jaren 2000 tot en met 2007 en de Koninginnedagtrekking 2008 misleidende teksten gebruikt bij de communicatie over hoge prijzen. Daarmee hebben wij het vertrouwen van onze klanten geschaad. Dat spijt ons, had nooit mogen gebeuren en past niet bij de 291-jarige historie van de Staatsloterij. De Staatsloterij geeft harde garanties af en heeft maatregelen genomen om het belang van de klant ook intern beter te borgen.

  De vergoeding voor leden van de Stichting Staatsloterijschadeclaim en Loterijverlies en de Bijzondere Trekking zijn onderdelen van het akkoord dat Stichting Staatsloterijschadeclaim heeft bereikt met de Staatsloterij. Hiermee is voor iedereen een realistisch en praktische uitvoerbare oplossing gevonden. Met als doel het vertrouwen in de Staatsloterij te herstellen.

  De Staatsloterij kan toch makkelijk méér betalen?

  Dit is ook voor de Staatsloterij een heel ruim gebaar. Een gebaar dat bijna de helft van ons eigen vermogen, opgebouwd in het verleden, verbruikt. Met een Bijzondere Trekking, met een vergoeding aan alle deelnemers van Stichting Staatsloterijschadeclaim en Loterijverlies, en met structurele maatregelen om het belang van de klant centraal te stellen, is er een redelijke en praktisch uitvoerbare oplossing gevonden voor de misleidende communicatie over hoge prijzen in de periode 2000 tot en met 2007 en Koninginnedagtrekking van 2008. De Stichting heeft onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren naar de financiële draagkracht van de Staatsloterij. Mede op basis van dit onderzoek oordeelt de Stichting de omvang van het gebaar als passend.

  Was het niet mogelijk om meer geld bij de aandeelhouder, de Staat te halen?

  Nee, de Staatsloterij is een staatsdeelneming. Het bestuur van de onderneming is verantwoordelijk voor een gezonde bedrijfsvoering. De Nederlandse Staat is op de hoogte van het akkoord en de uitvoering ervan, maar staat als aandeelhouder op afstand.

  Wat maakte deze trekking zo bijzonder? 

  Deze Bijzondere Trekking is bijzonder omdat:

  • Stichting Staatsloterijschadeclaim en de Staatsloterij vinden dit akkoord de juiste stap ter afsluiting van het hoofdstuk over misleidende communicatie
  • Het was een loterij waarbij deelnemers niet hoefden te betalen voor deelname. Er was dus geen sprake van inleggeld. Wel gaf de deelnemer hiermee aan af te zien van huidige en toekomstige procedures tegen de Staatsloterij
  • Alle prijzen waren gegarandeerd en vrij van kansspelbelasting
  • Onze winnaars blijven altijd anoniem
  • Gewonnen prijzen tot € 1.000,- konden deelnemers schenken aan een goed doel
  • De Bijzondere Trekking richtte zich vooral op de hoge prijzen. En had niet alleen een grote prijzenpot, maar ook een hogere winkans op deze hoge prijzen.

  Voor onze reguliere trekkingen geven we altijd de volgende 6 harde garanties: 

  • Van alle Nederlandse loterijen stoppen we het meeste geld terug in de prijzenpot
  • We trekken alleen uit verkochte loten – prijzen vallen op verkochte lotnummers
  • Al onze prijzen zijn vrij van kansspelbelasting
  • Onze winnaars blijven altijd anoniem
  • Alle trekkingen zijn openbaar
  • We zijn er niet om winst te maken

  Wat is de rol van Stichting Staatsloterijschadeclaim na sluiting van de aanmeldingen nu nog?

  Stichting Staatsloterijschadeclaim heeft het akkoord met de Staatsloterij gesloten. De Staatsloterij zal regelmatig de voortgang van de ingezette verbeteringen met Stichting Staatsloterijschadeclaim bespreken.

  Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?

  Voor vragen en klachten kunt u contact opnemen met een van onze medewerkers op telefoonnummer 0800 – 022 99 99 (gratis).

 • 2 Prijzenpakket

  Hoe groot was het totale prijzenpakket?

  Het totale prijzenpakket van de Bijzondere Trekking bedroeg 13,5 miljoen euro, belastingvrij. Dit pakket is zelfs vergelijkbaar met de omvang van een reguliere trekking.

  Welke prijzen waren gegarandeerd bij de Bijzondere Trekking?

  Alle prijzen uit het prijzenpakket waren gegarandeerd. De prijzen zijn getrokken uit de uitgegeven loten.

  Waar was het prijzenpakket op gebaseerd?

  Het prijzenpakket was overeengekomen met Stichting Staatsloterijschadeclaim en was onderdeel van het totale akkoord dat de partijen hadden bereikt.

 • 3 Trekkingsuitslag

  Waar kan ik de trekkingsuitslag bekijken?

  De uitslag van de trekking is bekendgemaakt op 27 mei 2017. De uitslag is gepubliceerd op onze website, op Teletekst pagina 550 en bij onze verkooppunten.

  Hoeveel prijzen zijn er gevallen?

  Bij de Bijzondere Trekking zijn alle 11.145 prijzen gegarandeerd gevallen. Hier staat het volledige prijzenpakket van de Bijzondere Trekking.

 • 4 Prijzen innen

  Ik heb een prijs gewonnen. En nu?

  Gefeliciteerd met uw prijs! Alle gewonnen prijzen werden automatisch overgemaakt naar het bankrekeningnummer dat u heeft opgegeven bij uw aanmelding. Prijzen zijn binnen 5 werkdagen na de trekking van 27 mei naar het rekeningnummer overgemaakt. Heeft u een prijs van €10.000 of hoger gewonnen? Dan bent u benaderd door onze Klantenservice voor het maken van een afspraak om langs te komen op het kantoor van de Staatsloterij. Gewonnen prijzen konden niet worden opgehaald in de winkel.

  Waar kan ik zien of ik wat gewonnen heb?

  U kunt op verschillende manieren controleren of er een prijs is gevallen op uw lotnummer(s). Via onze website, via Teletekst pagina 550 of bij een verkooppunt van Staatsloterij bij u in de buurt.

  Hoe lang kan ik wachten met het ophalen van mijn grote prijs?

  Prijzen van € 10.000 en hoger moesten persoonlijk worden afgehaald op het kantoor van de Staatsloterij. U moest zich persoonlijk identificeren en de Staatsloterij kon om bewijs van deelname vragen. Heeft een prijs van € 10.000 of hoger gewonnen, dan heeft de Staatsloterij contact met u opgenomen voor het maken van een afspraak.

  Kan ik mijn gewonnen prijs ergens ophalen?

  Prijzen van € 10.000,- en hoger moet u persoonlijk komen afhalen op het kantoor van de Staatsloterij. U moet zich persoonlijk identificeren en de Staatsloterij kan om bewijs van deelname vragen. Andere prijzen zijn automatisch overgemaakt op uw rekening.

  Ik heb niks gewonnen met de Bijzondere Trekking, helemaal eerlijk is dat niet?

  Deze Bijzondere Trekking was, net zoals de reguliere trekkingen, een kansspel. Met het verschil dat deelnemers bij de Bijzondere Trekking niet voor deelname hoefden te betalen. De kans was dus zeer reëel dat u geen geldprijs won. In overleg met Stichting Staatsloterijschadeclaim is afgesproken dat de Bijzondere Trekking met hoge geldprijzen een passend gebaar is geweest voor iedereen die heeft meegespeeld in de periode 2000 en 2007 en/of de Koninginnedagtrekking van 2008. De Bijzondere Trekking was onderdeel van het akkoord dat Stichting Staatsloterijschadeclaim en de Staatsloterij hebben gesloten.

 • 5 Consumentenbescherming

  Welke verbeteringen heeft de Staatsloterij genomen om de belangen van de klant te waarborgen?

  De Staatsloterij neemt de belangen van haar spelers heel serieus. Al sinds 1 januari 2008 vallen prijzen dan ook alleen nog op de werkelijk verkochte loten. De Staatsloterij heeft vervolgens niet alleen uitvoerig excuus gemaakt (“We hebben geluisterd en we hebben geleerd”); maar ook 6 garanties ingesteld. Garanties waaraan de Staatsloterij gehouden mag worden. Voorbeelden van garanties zijn dat we het hoogste uitkeringspercentage in Nederland weggeven en onze winnaars altijd anoniem blijven. Naast deze verbeteringen zijn er ook in het akkoord met Stichting Staatsloterijschadeclaim belangrijke onderdelen opgenomen die naar de toekomst de belangen van de deelnemers nog beter verankeren:

  • De Staatsloterij benoemt een ombudsman/vrouw die toeziet op de borging van consumentenbelangen bij alle belangrijke besluiten binnen de Staatsloterij
  • De afhandeling van klachten van consumenten wordt verder versterkt
  • Het borgen van consumentenbelangen wordt specifiek opgenomen in het competentieprofiel van de Raad van Commissarissen.
 • 6 Privacy

  Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

  De gegevens van deelnemers aan de Bijzondere Trekking worden bewaard om gewonnen prijzen uit te kunnen keren. Een lot van Staatsloterij is een jaar geldig. Om een gewonnen prijs uit te keren, worden de gegevens dus in ieder geval een jaar bewaard. Hiernaast hebben deelnemers ook juridische kwijting verleend om deel te kunnen nemen aan de Bijzondere Trekking. De gegevens voor de kwijting worden langer bewaard, hiervoor is er geen vaste termijn bepaald. Die termijn is namelijk afhankelijk van een mogelijke vordering. In de wet zijn voor verschillende type vorderingen verschillende verjaringstermijnen vastgelegd, dat kan variëren tussen de 5 en 20 jaar.

Direct contact Met één van onze medewerkers

U kunt ons bereiken op maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 21.00 uur.
Op zaterdag en zondag tussen 10:00 en 17:00 uur.
0800 - 022 99 99 gratis